YES WE CAN!

 

Door de media maar ook om ons heen, in het dagelijks leven, worden we overstelpt door negatieve berichten over bijvoorbeeld crisis, oorlog, geweld, criminaliteit, zelfmoord, ziekten en echtscheidingen. Deze negatieve werkelijkheid kunnen we (helaas) niet ontlopen en daarom is er op zich helemaal niks mis met deze berichten, met al dat slechte nieuws. We moeten het weten. Realiteitszin is belangrijk.

 

Zouden we die negatieve realiteit niet (willen) zien, dan konden we niet concluderen, bepalen en bedenken wat er verbeterd moet en kan worden.

 

Dus: laten we onze ogen vooral niet sluiten voor wat er mis is gegaan en voor wat er allemaal mis gaat.

 

Het leven kan een feest zijn, maar is het dikwijls niet. Maar... we kunnen wel veel meer feestjes bouwen!

 

Echter, er is een gebrek aan goed nieuws dat ons kracht, geloof, liefde en hoop geeft. 

 

De makke van deze tijd is, dat teveel mensen de hoop opgeven, cynisch worden en passief toekijken hoe de overheid teveel in het honderd laat lopen.

 

We worden zo erg en zo frequent - onophoudelijk eigenlijk - overladen met slecht nieuws dat dit ons passief maakt en murw beukt. We verliezen zo (deels) onze strijdvaardigheid, ons geloof in een betere wereld en in onze kansen, we verliezen onze veerkracht. Dat is niet nodig!

 

Een mens heeft positieve voorbeelden nodig om innerlijke kracht op te wekken bij zichzelf en bij elkaar. Zodat de hoop, het vertrouwen en het geloof terugkomen!

 

Inspirerende mensen, wonderlijke gebeurtenissen en verrassende omwentelingen... daar dienen we een voorbeeld aan te nemen en kracht uit te putten.

 

BLIJF ALTIJD OOK HET POSITIEVE VOOR OGEN HOUDEN, ZODAT JE BLIK(VELD) NIET VERTROEBELD RAAKT, ZODAT ER ALTIJD LICHT IN JE OGEN VALT EN DUS TEVENS IN JE ZIEL (DE OGEN ZIJN IMMERS DE SPIEGELS OF VENSTERS VAN DE ZIEL)!

 

Als individu, als gezin, als familie, als buurt en als mondiale samenleving kunnen wij ons maar beter OPTREKKEN aan inspirerende mensen, aan wonderlijke gebeurtenissen en aan verrassende positieve omwentelingen.

 

Als we menen dat alles uitzichtloos is, laten we dan denken aan alle mooie momenten die we hebben beleefd en aan al die mensen die zich uit de goot hebben geknokt. Laten we hoop putten uit de mensen die doodziek waren en die nu - door medische behandelingen, veerkracht en/of door 'wonderen' - weer topfit zijn. Laten we beseffen dat politieke, economische en maatschappelijke omwentelingen geen utopie hoeven te zijn.

 

Ik noem wat positieve voorbeelden: De Val van de Muur (hereniging Duitslanden en meer geestelijke en persoonlijke vrijheid voor de mensen in het Oostblok), De Bevrijding in 1945, het einde van De Koude Oorlog, Obama de eerste gekleurde president van de VS (racisme slinkt dus wel), de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika, de vrijlating van Nelson Mandela, Mandela president van Zuid-Afrika.

 

Maar ook... een zwerver die miljonair werd, een vrouw met ernstige straatvrees die volledig is genezen, iemand die bijna-dood was en die thans weer springlevend is.

 

En ook: de ontwikkeling van groene energie, het werk van hulp- en vluchtelingenorganisaties, de industriële revolutie (hetgeen laat zien wat we allemaal kunnen, op alle mogelijke terreinen!).

 

Er is zoveel mogelijk! Als we maar erin blijven geloven en als we maar de handen ineen slaan! Als we collectief geloven, dan ontstaan er zulke positieve vibraties... Moet je eens zien wat er dan allemaal mogelijk is!

 

DE GODDELIJKE KRACHT HUIST IN ONSZELF. WE ZIJN ALLEMAAL GEZEGEND MET VLOKJES GOD/LEVENSENERGIE/BRONENERGIE. 

 

We moeten blijven geloven in een goede ommekeer en in een goede afloop. Het KAN!

 

YES WE CAN!

 

Laten we vooral OOK heel veel denken aan al die bekende en anonieme helden, zoals Ghandi, Moeder Theresa, Majoor Bosshardt, Jezus Christus, Nelson Mandela, Martin Luther King, Sint Maarten, Robin Hood, Jeanne d'Arc, Bob Geldof, Sinterklaas...

 

Mijn held John Lennon, door zoveel mensen over de hele wereld gewaardeerd, begon ooit - na een hele trieste en moeilijke jeugd - met een mondharmonica en een klein gitaartje een groepje in Liverpool en dat groepje groeide uit tot de meest populaire band aller tijden. Ook en vooral zijn maat Paul McCartney heeft zoveel mooie evergreens geschreven...

 

Wat ik bedoel te schrijven, is dat vrijwel alles klein begint, dus ook alle succes en alle goeds, alle mooie omwentelingen.

 

Als we al die goede voorbeelden voor ogen houden, visualiseren, er kracht uit putten en ermee aan de slag gaan... Als we al die goede voorbeelden volgen.... dan kan dit ECHT een veel betere wereld worden. 

 

Ik zou soms wel een goed nieuws-film willen maken met allemaal positieve, krachtgevende voorbeelden van mensen en situaties die aantonen dat er wel degelijk heel veel moois mogelijk is en dat we ons door al dat slechte nieuws niet moeten laten ontmoedigen.

 

Nogmaals, dit ontslaat ons niet van de plicht om de hele realiteit en dus ook de negativiteit in ogenschouw te nemen. We dienen het negatieve vol in het gezicht te kijken en te analyseren om vervolgens te weten dat we dat negatieve (deels) kunnen wegwerken en kunnen vervangen door verbetering.

 

Ik hou niet van mensen die naïef of onverschillig op louter een roze wolk zweven en die alleen maar positieve zinnen uitkramen en die het negatieve niet willen zien en niet willen horen.

 

Wat IS, dat IS en dat dient benoemd te worden.

 

Maar we moeten dus altijd voor ogen blijven houden dat er veel mogelijk is, ook al lijkt de situatie soms hartstikke uitzichtloos, ook al IS de situatie uitzichtloos (ook dat bestaat helaas).

 

Indien we een voorbeeld nemen aan inspirerende mensen en gebeurtenissen en indien we creatief aan verbetering of aan VERLICHTING (van de pijn, van het onvermijdelijke leed) werken, dan is niet alles maar wel heel erg veel mogelijk.

 

ELKE KLEINE VERBETERING IS MEEGENOMEN!

 

De mens is energie en energie geeft je de kracht om het leven aan te kunnen en om dingen te doen en te bedenken.

 

Je wekt als mens dus POSITIEVE OFTEWEL OPBOUWENDE energie bij jezelf en bij de ander op wanneer je de mooie voorbeelden van gezondheid, geluk, genezing, vrede, gelijkheid en positieve revoluties voor ogen houdt.

 

Vannacht droomde ik dat er een hele stoet wijze mensen - mannen en vrouwen - uit India in kleurrijke gewaden naar mijn huis liep. In eerste instantie was ik bang. Ik dacht dat ze misschien verhaal bij me kwamen halen, omdat ik op basis van ervaringen tijdens een rondreis door het land niet altijd positief ben geweest over mensen uit India.

 

Maar deze vredelievende mensen hadden alleen maar goede bedoelingen. Ze richtten in mijn huis een meditatieruimte in en gingen daar chanten en bidden. Ze kwamen rust en vrede brengen in mijn huis (= geest). Voordat ik was gaan slapen, had ik even gedacht aan enkele positieve voorbeelden van spectaculaire en/of onverwachte genezingen...

 

Alles wat je denkt en doet, heeft onmiddellijk effect - in het groot en in het klein. Zelfs op de sfeer en boodschap van en in je dromen.

 

www.rolanddanckaert.nl